ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  

 1. BEVEZETÉS

 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató (Czerván Erika e.v., 2760

Nagykáta, Fűzfa utca 1., adószám: 55349855-1-33) és a Megrendelő között létrejött együttműködés részleteit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, valamint a https://egeszsegreformalunk.hu weboldal (továbbiakban weboldal) használatát szabályozza.

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat,  úgy kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A weboldalon meghirdetett szolgáltatások megrendelésével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket valamint az Adatvédelmi Szabályzatot és ezek minden pontjával egyetért, továbbá tudomásul veszi, hogy bármely szolgáltatás megrendelésével a Szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza.

1.2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK

 Felek közötti szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire.

1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. szeptember 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a feltételeket. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe.

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 Név: Czerván Erika e.v.

Székhely: 2760 Nagykáta, Fűzfa utca 1.

Telefonszám: +36 20 3333 191

E-mail cím: egeszsegreformalunk@gmail.com ; info@egeszsegreformalunk.hu

Adószám: 55349855-1-33

Nyilvántartási szám: 54010532

A Szolgáltató számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank

A Szolgáltató pénzforgalmi bankszámlaszáma: 11773133-00637178

 1. SZERŐDÉS TÁRGYA

 3.1. A Szolgáltató személyre szabott, funkcionális táplálkozás- és életmód tanácsadást, illetve szerződéses Partnere által Scio Quantum típusú biofeedback géppel, biorezonanciás állapotfelmérést nyújt a Megrendelőnek, a 3.6. pontban részletezett szolgáltatási csomag tartalma szerint.

3.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a táplálkozási- és életmód tanácsadás, illetve a biorezonanciás állapotfelmérés alkalmával nem történik diagnosztizálás, sem gyógyítás. A Szolgáltató által javasolt táplálkozási- és életmódbeli ajánlás a Megrendelő közérzetének javítását szolgálja.

3.3. A Megrendelő saját döntése és felelőssége, hogy részt vesz a Szolgáltató által nyújtott táplálkozási-és életmód programban.

3.4 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a személyes vagy online állapotfelmérés alkalmával őszintén, teljes körűen beszámol az egészségi állapotáról, semmilyen részletet nem hallgat el a Szolgáltató elől.

3.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a táplálkozás-és életmód tanácsadás nem helyettesíti az orvosi konzultációt semmilyen körülmények közt. Amennyiben a Megrendelő bármilyen szokatlan fizikai tünetet tapasztal, haladéktalanul orvosi konzultációt vesz igénybe és a Szolgáltatót is értesíti az orvosi véleményről.

3.6. VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK TARTALMA, DÍJAZÁSA

 3.6.1. Életmódváltó csomag 

 • 7 napos táplálkozási napló elemzése
 • Anyagcseretípus és hormontípus megállapítása tesztekkel
 • 90 perces konzultáció (Budapesten személyesen, vagy online)
 • Személyre szabott étrend receptkönyvvel és életmódbeli tanácsokkal
 • Egyéni intoleranciák figyelembe vétele (glutén-,laktóz-,tejfehérje érzékenység)
 • Vitamin, táplálékkiegészítő ajánlás
 • 60 perces kontroll konzultáció (8.hét után)
 • 8 hetes aktív együttműködés (folyamatos kapcsolattartás e-mailen)

ÁR: 40.000 Ft

3.6.2. Életmódváltó csomag biorezonanciás állapotfelméréssel (biorezonanciás állapotfelmérést a Szolgáltató szerződött Partnere végzi el)

 • 50 perces Scio Quantum Biofeedback állapotfelmérés
 • 7 napos táplálkozási napló elemzése
 • Anyagcseretípus és hormontípus megállapítása tesztekkel
 • 90 perces konzultáció (Budapesten személyesen, vagy online)
 • Személyre szabott étrend receptkönyvvel és életmódbeli tanácsokkal
 • Egyéni intoleranciák figyelembe vétele (glutén-,laktóz-,tejfehérje érzékenység)
 • Vitamin, táplálékkiegészítő ajánlás
 • 60 perces kontroll konzultáció (8.hét után)
 • 30 perces Scio Quantum Biofeedback kontroll mérés (8.hét után)
 • 8 hetes aktív együttműködés (folyamatos kapcsolattartás e-mailen)

ÁR: 60.000 Ft

3.6.3. Speciális csomag

 • 7 napos táplálkozási napló elemzése
 • Anyagcseretípus és hormontípus megállapítása tesztekkel
 • 90 perces konzultáció (Budapesten személyesen, vagy online)
 • Személyre szabott étrend receptkönyvvel és életmódbeli tanácsokkal
 • Egyéni intoleranciák figyelembe vétele (glutén-,laktóz-,tejfehérje érzékenység)
 • Egészségügyi problémák figyelembe vétele
 • Laborleletek funkcionális értelmezése
 • Vitamin, táplálékkiegészítő ajánlás
 • 60 perces kontroll konzultáció (8.hét után)
 • 8 hetes aktív együttműködés (folyamatos kapcsolattartás e-mailen)

ÁR: 55.000 Ft

3.6.4. Speciális csomag biorezonanciás állapotfelméréssel (biorezonanciás állapotfelmérést a Szolgáltató szerződött Partnere végzi el)

 • 50 perces Scio Quantum Biofeedback állapotfelmérés
 • 7 napos táplálkozási napló elemzése
 • Anyagcseretípus és hormontípus megállapítása tesztekkel
 • 90 perces konzultáció (Budapesten személyesen, vagy online)
 • Személyre szabott étrend receptkönyvvel és életmódbeli tanácsokkal
 • Egyéni intoleranciák figyelembe vétele (glutén-,laktóz-,tejfehérje érzékenység)
 • Egészségügyi problémák figyelembe vétele
 • Laborleletek funkcionális értelmezése
 • Vitamin, táplálékkiegészítő ajánlás
 • 60 perces kontroll konzultáció (8.hét után)
 • 30 perces Scio Quantum Biofeedback kontroll mérés (8.hét után)
 • 8 hetes aktív együttműködés (folyamatos kapcsolattartás e-mailen)

ÁR: 75.000 Ft

 1. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Megrendelő a weboldalon tájékozódhat a táplálkozási tanácsadási csomagok részletes tartalmáról, az árakról, a funkcionális táplálkozás alapelveiről. Megrendelő a Kapcsolat menüpont alatt tájékozódhat a Szolgáltató elérhetőségeivel kapcsolatban. Akár e-mailen keresztül, akár a kapcsolati űrlap kitöltésével, akár a feltüntetett telefonszámon keresztül is információt kérhet a Szolgáltatótól, amennyiben további kérdései vetődnek fel.

4.2. A Megrendelő az előzetes tájékozódás és tájékoztatás kérés alapján dönt, hogy a 3.6 pontban felsorolt csomagok közül melyiket kívánja megrendelni.

4.3. A Megrendelő a weboldal Kapcsolat menüpontja alatt személyes adatait (név, e-mail cím) megadja, majd a legördülő menüben kiválasztja, mely csomagot kívánja megrendelni.

Megrendelő a megrendelés véglegesítésével elfogadja és megerősíti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetve az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvasta és annak tartalmával egyet ért.

A Küldés gomb megnyomása után, a weboldalon megjelenik egy üzenet a sikeres jelentkezésről.

4.4. A Szolgáltató a Megrendelő jelentkezéséről e-mail üzenetet kap, melyre 48 órán belül válasz üzenettel reagál. A válasz e-mailben részletezi a tanácsadás pontos menetét, illetve megadja számlaszámát és kéri a választott csomag díjának rendezését.

4.5. A választott csomag díjának kifizetését Megrendelő átutalással teljesíti, a visszaigazoló e-mail megérkezésétől számított 3 munkanapon belül.

4.6. A sikeres fizetést követően Szolgáltató kézi számlát állít ki, melyet postán kézbesít a Megrendelő számára, amennyiben online konzultációs lehetőséget igényelt. Amennyiben személyes konzultációra kerül sor, a Szolgáltató személyesen adja át a számlát.

4.7. A Megrendelő és a Szolgáltató közösen megállapodnak a tanácsadás időpontját és helyszínét illetően.

4.8. A Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére az anyagcseretípust és hormontípust felmérő teszteket, melyeket a Megrendelő 10 naptári napon belül visszaküld kitöltve a Szolgáltatónak, illetve egy 7 napos részletes táplálkozási naplót is mellékel hozzá.

4.9. Felek a megbeszélt időpontban és helyszínen (vagy online) pontosan megjelennek. Amennyiben az előre megbeszélt konzultációs időpontban Felek valamelyike nem tud megjelenni, azt a találkozó előtt legalább 24 órával jelezni kell a másik Félnek. Ebben az esetben a Felek új időpontban állapodnak meg.

4.10. Amennyiben a Megrendelő 24 órán belül mondja le a megbeszélt személyes találkozót, úgy tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által kifizetett helyiség bérleti díjat köteles megtéríteni, melynek összege 2250 Ft.

A Megrendelő dönthet, hogy a későbbiekben pótolni kívánja-e a konzultációt.

a., Amennyiben igen, akkor a fenti összeget előbb meg kell térítenie.

b., Amennyiben eláll a szerződéstől, úgy az általa elutalt szolgáltatási díjból kerül levonásra a fenti összeg és a megmaradt összeget a Szolgáltató visszautalja Megrendelő részére.

4.11. Amennyiben a Megrendelő 24 órán belül nem mondja le a megbeszélt személyes találkozót, de nem jelenik meg a megbeszélt időpontban és helyen, úgy tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által kifizetett helyiség bérleti díjat, illetve bánatpénzt köteles megtéríteni, melynek összege 7250 Ft.

A Megrendelő dönthet, hogy a későbbiekben pótolni kívánja-e a konzultációt.

a., Amennyiben igen, akkor a fenti összeget előbb meg kell térítenie.

b., Amennyiben eláll a szerződéstől, úgy az általa elutalt szolgáltatási díjból kerül levonásra a fenti összeg és a megmaradt összeget a Szolgáltató visszautalja Megrendelő részére.

4.12. A személyes vagy online konzultációt követően a Szolgáltató 14 naptári napon belül megküldi a Megrendelő részére a megrendelt csomag tartalma szerinti írásos tanácsadás anyagát elektronikus (pdf) formában.

 1. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-a alapján a jelentkezéstől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől.

Megrendelő tudomásul veszi azonban, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-ának c, és m. bekezdései alapján elállási joga érvényét veszíti a személyes, illetve online konzultáció utáni pillanatban, mivel a Szolgáltató a tesztek és állapotfelmérő lapok kielemzése után személyre szabott táplálkozási tervet készít a Megrendelő számára.

5.2. Amennyiben Megrendelő élni kíván elállási jogával, a Szolgáltató e-mail címére, elektronikus formában kell elküldenie ezzel kapcsolatos kérését.

5.3. Megrendelő saját felelőssége, hogy betartja-e a Szolgáltató által összeállított táplálkozási-és életmódbeli tanácsokat. Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felé semmilyen kártérítési követeléssel nem élhet, beleértve azt is, hogy nem kérheti a szolgáltatási díj sem teljes, sem időarányos visszafizetését.

 1. SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Szolgáltató biztosítja a Megrendelő számára a 3.6. pontban kiválasztott csomagban foglalt szolgáltatási tartalom megküldését elektronikus (pdf) formában. Amennyiben biorezonanciás állapotfelméréssel bővített csomagot igényelt a Megrendelő, az előzetesen megbeszélt időben és helyen a Szolgáltató szerződött Partnere elvégzi az állapotfelmérést.

6.2. A Szolgáltató 8 hetes kapcsolattartási kötelezettséget vállal, mely időtartam alatt hétfőtől-péntekig, 9-17 óráig van lehetősége a Megrendelőnek, hogy kérdését elektronikus formában (Messenger, e-mail, Viber) feltegye. Szolgáltató 24 órán belül írásban reagál a kérdésekre.

6.3. Az írásos táplálkozási javaslat kiküldésének napjától számított 8. hét után, de 12 héten belül a Megrendelőnek lehetősége van részt venni egy online kontroll konzultáción.

A konzultáció időpontjának egyeztetését a Megrendelő kezdeményezi, amennyiben ezt elmulasztja a megadott határidőig, Szolgáltató felelősséget nem vállal az elmaradt kontroll konzultációért és nem fogja kezdeményezni a találkozót.

6.4. Amennyiben az együttműködés lejárta után a Megrendelő szeretné, hogy a Szolgáltató tovább mentorálja az életmódváltását, szándékát írásban vagy telefonon keresztül kell jeleznie a Szolgáltatónak. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a plusz szolgáltatás díja 15.000Ft/hónap. A plusz szolgáltatás a következőket foglalja magában: elektronikus kapcsolattartás, kérdések megválaszolása, étrend nyomonkövetése és korrigálása (e-mail, Messenger, Viber) 1 hónapon keresztül.

 1. PANASZKEZELÉS

7.1. Szolgáltató maximálisan törekszik arra, hogy tudásával, szolgáltatásának módjával és

minőségével a Megrendelő elégedettségét szolgálja.

Amennyiben Megrendelőnek a szolgáltatással kapcsolatban ennek ellenére panasza merülne fel, a www.egeszsegreformalunk.hu Kapcsolat menüpontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül jelezheti Szolgáltatónak.

7.1. Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetősége szerint azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz

azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan vagy ha Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról elektronikus jegyzőkönyvet vesz fel. Szolgáltató személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet e-mailben továbbítja Megrendelőnek.

7.2. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A

válaszadás jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

7.3. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek bíróságon kívüli

rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-269-0703

A lakcím szerinti illetékes békéltető testületek listája itt található:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

8.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi vagy jelenlegi tudott betegsége miatt marad eredménytelen. A Szolgáltató nem jogosult betegséget diagnosztizálni, sem gyógyítani, de javasolhatja, hogy a Megrendelő vegyen részt orvosi vizsgálatokon, konzultációkon a gyógyulás érdekében.

8.2. A Szolgáltató az általa nyújtott táplálkozási-és életmód tanácsadással, biorezonanciás állapotfelméréssel a Megrendelő közérzetének javítását hivatott elősegíteni.

8.3. Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

 1. ADATVÉDELEM

Szolgáltató szigorúan bizalmasan kezeli Megrendelő adatait, amelyeket Megrendelő a

szerződésszerű teljesítés kapcsán, az állapotfelmérés során, valamint a sikeres együttműködés és célmegvalósítás érdekében közöl Szolgáltatóval.

A kezelt adatokkal kapcsolatban Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, amely megtalálható a www.egeszsegreformalunk.hu webhely láblécében.

 1. SZERZŐI JOGOK

A www.egeszsegreformalunk.hu  weboldalon található minden tartalom – szöveges, saját képi tartalmak, receptek, cikkek – , valamint a szolgáltatás során nyomtatott vagy elektronikus formában átadott tartalmak Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

Szolgáltató kifejezett és írásban adott engedélye nélkül ezek a tartalmak – sem nyomtatott, sem elektronikus formában – nem másolhatók, nem továbbíthatók és internetes alkalmazásokon keresztül sem megoszthatók.

A www.egeszsegreformalunk.hu weboldal bármely részéről cikkeket, információkat, recepteket vagy ezek részleteit átvenni csak a www.egeszsegreformalunk.hu -ra, mint forrásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az átvett, eredeti tartalmat és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a www.egeszsegreformalunk.hu –ra.

 1. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

12.2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

12.3. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

Nagykáta, 2019.09.01.